آغاز سال تحصیلی جدید

مورخ 18 شهریور ماه 1402 با حضور دانش آموزان عزیز و اولیای گرامی ، سال تحصیلی جدید در دبستان دخترانه امام حسین (علیه السلام) آغاز شد.

به گزارش تبار، نسیم، عطر پرواز را از سطرهای مقدس کتاب ها، همراه با صدای کودکان سر خوش مدرسه، به آسمان هفتم میرساند. فرشته ها از پشت پنجره هاي‌ کلاس سرک میکشند به تماشای کودکانی که مشتاق ؛ به درس هاي‌ معلمی که زندگی رابه آنان می آموزد، گوش سپرده اند. هوا دراین فضای مقدس نفس می‌کشد تا خوشبو شود.

باحضور دانش آموزان و اولیای محترم، سال تحصیلی جدید در دبستان دخترانه امام حسین(علیه السلام) آغاز شد. قبل از شروع مراسم فضای مدرسه و کلاس ها به همت مدیر ، معاونان و معلمان محترم تزیین و آماده سازی شده بود و دانش آموزان بدو ورود به مدرسه پذیرایی شدند.
انتهای پیام/


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20